Vaktherapie drama  

Vaktherapie drama is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van therapie. De therapeut maakt gebruik van diverse spelmiddelen, zoals: schrijven van gedicht of rap, rollenspellen, poppenkast, verkleden, schminken, bouwen van decor, hutten, werken met muziek en knutselmateriaal. Ervaring in (toneel)spel of drama is niet noodzakelijk.

Samen met de therapeut wordt gezocht naar een passend spelaanbod en of uitingsvorm. 
 

 

De therapie kan o.a. worden ingezet bij angsten, verslavingen, burn-out, negatief zelfbeeld, gepest worden, eetproblemen, seksueel misbruik, emotionele problemen, somberheid of depressie, verwerken van verlieservaringen of gedragsproblemen. Er is aandacht voor een veilige en een vertrouwelijke omgeving.
 

Het intakegesprek is vrijblijvend en gratis.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van wat je gelezen hebt, klik dan hier.